TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI 2

5 - 7 Mayıs 2016, GAZİANTEP

Sayın Meslektaşlarım;

SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları adıyla düzenlemekte olduğumuz bilimsel toplantıların ikincisini 5-7 Mayıs 2016 tarihinde yapacağız.

Geçen sene düzenlemiş olduğumuz, Tıpta İnovasyon Buluşmaları-1 toplantımızı, 20-21 Mart 2015 tarihlerinde güçlü bir katılımla gerçekleştirmiş ve çok olumlu sonuçlar elde etmiştik. Bu sene daha güçlü bir sinerji yaratmak adına bilimsel birikimlerimizi paylaşmak için sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Ahmet SINAV, CMI
SANKO Üniversitesi Rektörü
Kongre Onursal Başkanı

Kongre katılımcıları sunumlarını hakemli değerlendirme ve olası yayın için SCI endeksli OMICS: A Journal of Integrative Biology (OMICS JIB) dergisine gönderebilirler.

OMICS JIB New York A.B.D. merkezli, sistem biyolojisi ve medikal inovasyon - toplum bütünleşmesi odaklı, 170 ülkede dağılımı olan uluslararası disiplinlerarası bilimsel dergidir(www.liebertpub.com/omi).

İlgilenen katılımcılar sunumlarının 250 kelimelik özetini, makale tipi (derleme, yorum veya orjinal çalışma), yazı başlıki ortak yazar isimleri ve kurumsal iletişim bilgilerini de içerecek şekilde editöre gönderebilirler. Önerilen makale gerekçesi, çalışma metodu ve bulguların geniş biyolojik, medikal, etiksel ve toplumsal önemi de belirtilmelidir.

OMICS JIB sadece dergi misyonu ve içeriği ile direk olarak örtüşen, bilimsel ve etiksel olarak en üst %10'luk dilimde olan çalışma ve analizleri, uluslararası hakem ve editör ekibinin değerlendirmesine bağlı olarak yayın yapmaktadır.

Dergi Editör E-Posta: Prof. Vural ÖZDEMİR, OJIB@liebertpub.com; vural.ozdemir@alumni.utoronto.ca, New York, A.B.D

1.Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.

2. Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve tartışma) içermelidir.

3. Bildiri özetlerinin kelime sayısı maksimum 250 olmalı, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.

4. Birinci satıra büyük harfler ile çalışmanın başlığı, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı.

5. Yazarların adlarının ilk harfleri ve soyadlarının tümü büyük harf olmalı, bildiriyi sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.

6. Yazar isimlerinin altına yazarların kurumları ve adresleri yazılmalıdır. Yazar kurumlarının sırası numerik olarak yapılmalıdır.

7. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır. Paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

8. Bildirinin poster ya da sözlü olarak sunulması konusundaki tercih belirtilmelidir.

9. Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.

10. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 15 Nisan 2016’dır.

1. Posterler İngilizce olarak hazırlanmalıdır

2. Posterler elektronik poster olarak hazırlanmalıdır

3. Poster boyutları 52 cm eninde ve 93 cm yüksekliğinde olmalıdır

4. Posterlerinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.

5. Posterler amaç, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir

6. Posterler JPEG formatında kaydedilmelidir

7. JPEG formatında kaydedilmiş olan posterler en geç 1 Mayıs tarihine kadar zcetin@sanko.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilmelidir

 • Kök Hücre Tedavisinde Gelişmeler
 • Hücre ölümünün Tıp ve Biyolojik bilimlerdeki yeri
 • Kanserin kilit taşı: Kanser Kök Hücre
 • DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmasında Kullanılan Güncel Yaklaşımlar
 • Mikro RNA İçin Yeni Metotlar
 • İlaç Geliştirme ve keşiflerine yönelik çalışmalar
 • Biyomalzemeler
 • CRISPR/Cas 9 ve Kullanım Alanları
 • Dönüşümsel Teknoloji ve İnovasyon
 • Epigenetik Çalışmalarda Gelişmeler
 • Anestezi ve Yoğun Bakımda İnovasyon
 • Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
 • Epigenetik
 • İmmünolojik Hastalıklar
 • İleri Laboratuvar Teknikleri
 • Nütrisyon ve Laboratuvar
 • Oksidatif / Nitrozatif Stres
 • Hematolojik Genetik
 • Solid Tümör Genetiği
 • Moleküler Patoloji
 • Tümör Biyolojisi
 • Cerrahide İnovasyon
 • Ortopedide İnovasyon
 • Tümör Biyobelirteçleri
 • Prenatal ve Postnatal Tanı
 • Moleküler Sitogenetik
 • Moleküler Karyotipleme
 • Yeni Nesil Dizileme
 • Genetik Danışmanlık
 • Populasyon Genetiği
 • Farmakogenetik
 • Moleküler Epidemiyoloji
 • Moleküler Endokrinoloji
 • Biyokimyasal Genetik
 • Obezite Cerrahisinde İnovasyon
 • Kardiyolojide İnovasyon

Copyright © 2015 Tıpta İnovasyon Buluşmaları